MAITHILI SONGS

arr bakari ghas kho

kamaal godana


Kane baju amol bol

Kahu Bhaiya Rame ho Ram

Gore badan Par Kamal Godana

Tohe Janu Jaah Videsh